Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku i zakończył ją z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Sopocie. Członek Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Reprezentuje poszkodowanych w katastrofie budowlanej MTK na Śląsku w postępowaniu grupowym (zbiorowym). Zajmuje się także obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji w postępowaniach sądowych.

Specjalizacja:
  • prawo cywilne, w tym w szczególności reprezentacja w związku ze szkodą na osobie i w majątku, sprawy o zadośćuczynienie,
  • ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w tym w szczególności reprezentacja w toku likwidacji szkody oraz przed sądami,
  • postępowanie sądowe cywilne – reprezentacja w sporach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach grupowych (zbiorowych),
  • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym w szczególności sprawy o rozwód, sprawy majątkowe małżeńskie, podział majątku dorobkowego,
  • prawo spadkowe – sprawy o spadek, dział spadku, zachowek,
  • nieruchomości – sprawy o zniesienie współwłasności, o służebności oraz inne związane z prawem własności,
  • prawo administracyjne, w tym w szczególności w zakresie: wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych i innych, zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych, prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego,
  • ponadto: reprezentacja uczestników procesu budowlanego w postępowaniach cywilnych, reprezentacja najemców powierzchni użytkowych (także w centrach handlowych).