Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1969-1970  Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Prawnego Izby Rzemieślniczej w Gdańsku. Od 1971 do 1980 roku kierownik działu obsługi prawnej w Transbud Gdańsk, m.in. obsługa prawna umowy na budowę rurociągu Surgut-Płock. W okresie od 1980 do 1988 roku wykonywał zawód radcy prawnego. Od 1988 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. W latach 1995-2001 członek Okręgowej Rady Adwokackiej dwóch kadencji.

Specjalizacja:
  • prawo karne.