Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Była sędzią Sądu Rejonowego w Tczewie, Lęborku i Gdańsku w wydziałach: karnym, cywilnym i rodzinnym. Od wielu lat wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii, która obecnie mieści się w Sopocie. Wieloletni członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

Specjalizacja:
  • prawo rodzinne i opiekuńcze: w tym w szczególności sprawy o rozwód, sprawy alimentacyjne i o podział majątku,
  • prawo spadkowe,
  • prawo cywilne.