16.11.2020

Postanowieniem z 16.11.2020 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym na skutek zażalenia powodów (kredytobiorców) na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział XV Cywilny z 23 kwietnia 2020 roku unormował prawa i obowiązki stron postępowania na czas jego trwania poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat raty kredytu przez powodów (…) na rzecz (…) w wysokości i terminach określonych umową, w okresie od wydania postanowienia do czasu uprawomocnienia się niniejszej sprawy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.