Jakie dokumenty są potrzebne w sprawie o rozwód?

Celem rozpoczęcia sprawy o rozwód przed sądem niezbędne jest złożenie pozwu rozwodowego i towarzyszących dokumentów, które potocznie określa się razem jako „papiery rozwodowe”.

Jak przygotować pozew o rozwód i gdzie go złożyć ? Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód? O tym w dzisiejszym artykule.

Rozwód dokumenty — jakie formalności należy spełnić, aby rozpocząć postępowanie rozwodowe?

Najważniejszym dokumentem dla sądu na podstawie którego rozpoczyna się proces rozwodowy jest pozew o rozwód. Pozew składa zawsze jeden z małżonków. W piśmie tym formułowane są żądania, którymi związany jest sąd, a ponadto przytacza się w nim okoliczności faktyczne, które mają uzasadniać rozpoznanie sprawy zgodnie z zawartym żądaniem. Bez względu na to, czy składamy pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, zawsze warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia, jakie posiada profesjonalna kancelaria adwokacka, gdyż treść złożonego pozwu ma skutek względem postępowania sądowego i jego wyniku.

Pozew o rozwód należy złożyć we właściwym miejscowo sądzie okręgowym, tj. w sądzie ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Złożenie pozwu w sądzie niewłaściwym może znacznie przedłużyć postępowanie, gdyż sąd ten będzie zobowiązany przesłać pozew do sądu właściwego, co z reguły nie dzieje się szybko.

Jakie dokumenty potrzebne, żeby złożyć pozew rozwodowy ?

Do pozwu należy załączyć pozostałe dokumenty rozwodowe. Część z nich obligatoryjnie, część fakultatywnie. Pierwsza grupa to dokumenty, bez których postępowaniu nie zostanie nadany bieg. Z kolei druga kategoria dokumentów to dokumenty składane, gdy zajdzie szczególna potrzeba w tym względzie, uzasadniona okolicznościami sprawy. Obligatoryjnie do pozwu o rozwód należy załączyć:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa oraz
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/dzieci jeżeli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dziecko/dzieci, gdyż w takim przypadku postępowanie rozwodowe obejmuje rozstrzygnięcia dotyczące potomstwa rozwodzących się małżonków.

Do pozwu warto załączyć także potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od pozwu, a także odpis pozwu i wszystkich załączników dla strony przeciwnej (pozwanej).


Wszystkie pozostałe dokumenty mogą okazać się dla sprawy istotne, o ile stanowią one potwierdzenie pewnych okoliczności, które mają dla sprawy znaczenie. I tak przykładowo warto skompletować faktury lub rachunki wystawione imiennie i potwierdzające konkretne naliczenia z tytułu opłat za media w sytuacji, gdy domagamy się zasądzenia alimentów na dzieci. Z kolei nie ma większego sensu kompletowanie zwykłych paragonów, na przykład tych, które dokumentują cykliczne zakupy spożywcze, gdyż mają one ograniczoną moc dowodową – taki paragon może otrzymać przecież każdy, a nie tylko małżonek, który poprzez ich przedstawienie formułuje określone żądania w sprawie.

Ile kosztuje pozew rozwodowy?

Składając pozew rozwodowy, należy liczyć się z obowiązkiem uiszczenia opłaty sądowej od pozwu. Niezależnie od tego, czy składa się pozew o rozwód z orzekaniem o winie, czy bez, to opłata sądowa wynosi 600 zł. Dokonać jej można najlepiej za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

W toku postępowania pojawia się także wydatek związany z zaliczkowaniem wywiadu kuratora, gdy postępowaniem o rozwód objęte są niepełnoletnie dzieci stron.

W przypadku orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy jednej ze stron sąd zasądza zwrot poniesionych kosztów sądowych od strony przegranej. Z kolei w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie, sąd zwraca połowę uiszczonej opłaty od pozwu, a drugą połową strony obciążone są w równych częściach.