Kto może ubiegać się o unieważnienie umowy frankowej?

Raty kredytów we frankach szwajcarskich w krótkim czasie wzrosły kilkukrotnie, powodując, że tysiące Polaków znalazło się w trudnej sytuacji majątkowej.

Dobrą wiadomością jest to, że umowy frankowe zawarte także w Gdańsku lub dla kredytobiorców z Gdańska da się unieważnić. Sądy, w ślad za europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, przychylają się do wniosków frankowiczów, by kredyty anulować przy spełnieniu określonych warunków.

Jak to wygląda w praktyce? Czy każdy może starać się o unieważnienie kredytu?

Unieważnienie kredytu frankowego – na czym polega?

Kredyty frankowe, w tym także te z Gdańska, które zostaną unieważnione rozwiązują ostatecznie problemy związane z narastającym zadłużeniem. Wyrok ustalający nieważność umowy frankowej w sposób istotny i korzystny dla kredytobiorcy zmienia wysokość istniejącego zadłużenia, albo nawet je eliminuje. Zostało to już wielokrotnie potwierdzone wyrokami sądów w Gdańsku.

Jest to najbardziej korzystna możliwość dla kredytobiorców i zarazem najgorsza dla banków.

Banki starają się zniechęcić klientów do wystąpienia ze sprawą frankową – nic dziwnego, gdyż wiąże się to dla nich ze znaczącą stratą.

Nieważność umowy oznacza obowiązki dla obu stron – muszą one zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły. Kredytobiorca powinien oddać kwotę, którą otrzymał w ramach kredytu, zaś bank zobowiązany jest zwrócić środki, które wpłacił kredytobiorca. Takie rozliczenia są jednak dla kredytobiorców na ogół bardzo korzystne, o ile zapewniona jest odpowiednia obsługa prawna ich sprawy.

Kto może się starać o unieważnienie kredytu we frankach?

Orzecznictwo TSUE w sprawach kredytów frankowych przyniosło zmiany w orzeczeniach sądów polskich.

O ustalenie nieważności umowy frankowej mogą występować zarówno ci kredytobiorcy, którzy zawarli umowy indeksowane kursem franka, jak i denominowane we franku.

Możliwe jest wystąpienie do sądu w trakcie spłaty kredytu, jak i po jego całkowitej spłacie.

Powyższe zostało potwierdzone w licznych orzeczeniach sądowych z Gdańska.
Z pewnością można powiedzieć, iż dla wielu osób zmagających się z problemami wynikającymi z kredytu frankowego możliwość wystąpienia na drogę sądową to szansa na skuteczny ratunek. Każda sprawa wymaga jednak dokładnej analizy i odpowiedniej strategii.

Komu powierzyć starania o unieważnienie kredytu?

Decyzję o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko bankowi warto uprzednio skonsultować. Zaufany prawnik jest w stanie doradzić, jakie istnieją możliwości oraz jakie są szanse na ich powodzenie.

Trzeba mieć na uwadze, że banki na ogół podejmują twardą walkę w sądzie. Rozsądne ugody to rzadkość. Jeżeli jesteś kredytobiorcą z Gdańska lub pozostałej części Trójmiasta wybór kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach frankowych to pierwszy krok do powodzenia w sprawie.