Adwokat

Halina Car

Adwokat z wieloletnim stażem, specjalizuje się w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w tym w sprawach o rozwód i podział majątku oraz w sprawach spadkowych.

Była sędzią Sądu Rejonowego w Tczewie, Lęborku i Gdańsku, a także radcą prawnym w urzędach i przedsiębiorstwach, gdzie nabyła szeroką wiedzę praktyczną i doświadczenie, które zaowocowało w pracy adwokata.

Wybierając ostatecznie Palestrę adw. Halina Car kierowała się przede wszystkim chęcią niesienia pomocy na najwyższym poziomie merytorycznym i etycznym ludziom na różnych etapach życia, osobom bezradnym i zagubionym.

Przez dwie kadencje była członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku…

Przez dwie kadencje była członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku, pełniła funkcję kierownika szkolenia aplikantów adwokackich, jak również funkcję przewodniczącej Komisji Kultury. Wiele razy wybierana jako delegat na Krajowe Zjazdy Adwokatury

Za swoją pracę adw. Halina Car została odznaczona w 2003 roku przez Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odznaką Adwokatura Zasłużonym. Dwukrotnie otrzymała podziękowanie Prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej za sumienne i godne wykonywanie zawodu adwokata z okazji 60 i 70 – lecia Adwokatury Polskiej, a także podziękowania Prezydenta Miasta Gdańska w 2005 roku za osiągnięcia na rzecz społeczności gdańskiej z okazji 60 – lecia Izby Gdańskiej.

Swoją wiedzę i doświadczenie adw. Halina Car przekazuje od lat młodszym koleżankom i kolegom udzielając patronatu podczas aplikacji adwokackiej, oraz przyjmując studentów na praktyki.