Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1976 roku ukończyła aplikację sądową, którą odbywała w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. W latach 1976 – 1985 zajmowała stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Gdyni oraz Sopocie. Następnie w okresie od 1985 do 1992 roku wykonywała zawód radcy prawnego. Od 1992 roku pracuje w zawodzie adwokata

Specjalizacja:
  • prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym w szczególności : sprawy o rozwód, sprawy alimentacyjne i o podział majątku,
  • prawo spadkowe.