Adwokat

Adam Car

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku i zakończył ją z wynikiem bardzo dobrym. Od 2007 roku wykonuje zawód adwokata w indywidualnej kancelarii w Sopocie. Członek Komisji Rewizyjnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku.

Reprezentował z sukcesem poszkodowanych w katastrofie budowlanej MTK na Śląsku

doprowadzając do przyjęcia pozwu przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu grupowym, a następnie ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec poszkodowanych za skutki tej katastrofy.
W wyniku tego doszło do zawarcia ugody pomiędzy członkami rodzin ofiar katastrofy budowlanej ze Skarbem Państwa i wypłaty należnych świadczeń.

Zajmuje się także obsługą podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem reprezentacji w postępowaniach sądowych.

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C542415%2Cugoda-skarbu-panstwa-z-bliskimi-ofiar-katastrofy-mtk.html

https://www.onet.pl/?utm_source=inet-media.pl_viasg_fakt&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=7d5fed6e-0412-5865-8d07-04bcbf243736&sid=f13b499b-dba8-44e4-a9ae-cb9ebb087cc8&utm_v=2

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/616370,wyplata-odszkodowania-ofiary-katastrofy-hala-mtk.html

prawo cywilne w tym w szczególności reprezentacja w związku ze szkodą na osobie i w majątku, sprawy o zadośćuczynienie, odszkodowanie;
ubezpieczenia majątkowe i osobowe, w tym w szczególności reprezentacja w toku likwidacji szkody oraz przed sądami;
reprezentacja kredytobiorców w sprawach kredytów i pożyczek hipotecznych walutowych, w tym "pseudofrankowych";
postępowanie sądowe cywilne – reprezentacja w sporach cywilnych, gospodarczych oraz w postępowaniach grupowych (zbiorowych),
prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym w szczególności sprawy o rozwód, sprawy majątkowe małżeńskie, podział majątku dorobkowego (małżeńskiego),
prawo spadkowe – sprawy o spadek, dział spadku, zachowek,
prawo administracyjne, w tym w szczególności w zakresie: wywłaszczania i zwrotu nieruchomości, realizacji inwestycji budowlanych i innych, zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowań środowiskowych, prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego,
nieruchomości – sprawy o zniesienie współwłasności, o służebności oraz inne związane z prawem własności,
ponadto: reprezentacja uczestników procesu budowlanego w postępowaniach cywilnych i administracyjnych.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.