kierownik sekretariatu Zofia Łopuszyńska

apl. adw. Aleksandra Bryl, tel. 512 – 090 - 737

apl. adw. Ewa Lebiedzińska, tel. 504 – 668 - 953

apl. adw. Tomasz Sadowski, tel. 728 – 394 - 426