18.11.2020

Sąd Okręgowy w Gdańsku w XV Wydziale Cywilnym nieprawomocnym wyrokiem z 18.11.2020 roku zasądził od pozwanego (…) na rzecz powodów (…) kwotę 348 960 zł. 20 gr. (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 4 lutego 2018 r. do dnia zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów:

  • 10 800 zł. (dziesięć tysięcy osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów
    zastępstwa procesowego,
  • 1000 zł. (tysiąc złotych) tytułem opłaty od pozwu
  • 2000 zł. (dwa tysiące złotych) tytułem zaliczki na koszt opinii biegłych.

Uzasadnienie wyroku nie jest jeszcze znane, ale uwzględnienie roszczenia w takiej kwocie świadczy o unieważnieniu umowy kredytu (pseudo)walutowego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.