Czy jako frankowicz-przedsiębiorca masz szansę wygrać z bankiem?

Przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt indeksowany bądź denominowany do franka szwajcarskiego mają opory i obawy przed wkroczeniem na drogę sądową celem stwierdzenia nieważności lub odfrankowania umowy o kredyt. Nie są konsumentami, dlatego nie wiedzą, w jaki sposób potoczyłaby się ich sprawa. Brak nadziei na pozytywne rozstrzygnięcie sporu skutkuje poddaniem się bez walki. Szacuje się, że Polacy zaciągnęli aż około 900 tysięcy kredytów frankowych w bankach. Warto zatem wiedzieć, czy mają oni szansę wygrać swoje sprawy.

Spis treści:

  1. Stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub jej odfrankowanie
  2. Frankowicz niebędący konsumentem
  3. Czy mamy szansę wygrać z bankiem?

Stwierdzenie nieważności umowy kredytu lub jej odfrankowanie – podstawy prawne

Główną, najczęściej stosowaną podstawą do stwierdzenia nieważności umowy kredytu bądź jej odfrankowienia są niedozwolone klauzule, które swego czasu były stosowane przez banki. Wiązały się one z kursem franka szwajcarskiego. Aby sąd mógł oprzeć swoje rozstrzygnięcie na takich klauzulach, konieczne jest wykazanie, że frankowicz (czyli kredytobiorca) działał jako konsument w stosunku do banku. To ważne, ponieważ Kodeks Cywilny przede wszystkim w takich sytuacjach umożliwia pozytywny dla frankowicza obrót sprawy.

Jak to wygląda w praktyce i kto może zostać uznany konsumentem w stosunku do banku? Może to być jedynie osoba fizyczna, która wzięła kredyt niezwiązany z wykonywaną działalnością gospodarczą. Nie może on wiązać się nawet z wykonywaniem wolnego zawodu. Liczy się sytuacja w momencie zawierania umowy z bankiem. Jeśli kredyt miał być przeznaczony na zakup mieszkania prywatnego i tak właśnie się stało, spełniamy warunki bycia konsumentem. Nawet, jeśli w przyszłości rozpoczniemy w nim prowadzenie działalności gospodarczej, która trwa także w momencie rozstrzygania sporu. 

Frankowicz niebędący konsumentem

Frankowicz niebędący konsumentem, czyli przedsiębiorca, znajduje się w nieco gorszej sytuacji. Mimo tego, od kilku lat toczą się sądowe spory pomiędzy kredytobiorcami a bankami, przy czym zdarzają się rozstrzygnięcia z korzyścią dla kredytobiorców. W jednej ze spraw toczących się w roku 2018 Sąd uznał, że ustalanie kursu walutowego przez bank w połączeniu z brakiem transparentności mechanizmów przeliczenia waluty w umowie skutkuje naruszeniem zasad równości stron w odniesieniu do osoby zobowiązanej. 

Zdarzyło się także stwierdzić nieważność umowy kredytu na podstawie narzucania przez bank sposobu przeliczania waluty. Sprawiło to, że bank znalazł się na pozycji nadrzędnej, co jest już powodem do podważenia umowy. 

Czy mamy szansę wygrać z bankiem?

Istnieją przepisy, na które można powołać się będąc frankowiczem-przedsiębiorcą i rozpocząć spór sądowy z bankiem. Znaczenie ma odpowiednia argumentacja. Odpowiadając na pytanie – istnieją szanse na wygranie sprawy z bankiem, o ile zadbamy o dobre podstawy. Tutaj z pomocą przychodzą Kancelarie Adwokackie. Nikt nie zna tak dobrze prawa, jak doświadczeni adwokaci, którzy od wielu lat zajmują się tą materią.

Zajmą się oni reprezentowaniem Państwa przez całe postępowanie. Otrzymujemy więc pewność, że zostaną podjęte wszelkie starania, aby sprawa potoczyła się zgodnie z założeniami. Ważne, aby wybrać Kancelarię Adwokacką zajmującą się pomocą dla frankowiczów profesjonalnie.