Jak uzyskać rozwód na pierwszej rozprawie?

Najlepszą metodą na sprawne uzyskanie rozwodu już na pierwszej rozprawie jest porozumienie i dobry kontakt między stronami. Małżonkowie, którzy są zgodni co do żądań i samego faktu rozwodu nie muszą obawiać się wieloletniej sprawy sądowej. Inaczej sytuacja prezentuje się wówczas, gdy jedna ze stron wcale nie chce się rozwieść lub ma wobec drugiej strony oczekiwania, których małżonek nie ma w planach spełniać.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie jednej ze stron wpływa na przebieg procesu, ponieważ sąd nie traci czasu na zastanawianie się czy wyszczególnione przyczyny rzeczywiście są wystarczającym powodem do rozwiązania związku małżeńskiego. Nie ma rozprawy dotyczącej stopnia winy partnerów i nie trzeba niczego udowadniać. Wystarczy słownie potwierdzić, że wszelkie więzi zostały zerwane:

  • emocjonalne – małżonkowie nie czują już do siebie miłości ani przywiązania
  • fizyczne – małżonkowie nie utrzymują relacji seksualnych
  • gospodarcze – małżonkowie nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego lub mieszkają osobno

Wszystko to ma na celu udowodnienie, że nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego, a relacji nie można już w żaden sposób ocalić. Zgodne zeznania to najważniejszy element uzyskania szybkiego rozwodu.

W czym warto się zgadzać?

Co dokładnie oznacza zgodność między małżonkami? Zdania obydwu stron powinny być takie same w kwestiach:

  • orzekania o winie za rozpad pożycia małżeńskiego jednej ze stron
  • okoliczności odpowiadających za rozpad związku
  • opieki nad dziećmi, władzy rodzicielskiej i alimentów
  • podziału majątku wspólnego

W trakcie sprawy sądowej może paść więcej pytań. Jeśli żadna ze stron nie wniesie sprzeciwu ani dodatkowych roszczeń, rozwód zostanie przyznany szybko i bez zbędnych komplikacji. W przypadku braku orzekania o winie sąd nie będzie dociekał, które z małżonków odpowiada za rozpad małżeństwa, choć może paść pytanie o przyczynę tej sytuacji.

Rozwód z orzekaniem o winie

Czy szybki rozwód z orzekaniem o winie jednej ze stron jest możliwy? Okazuje się, że tak, lecz tylko w niektórych przypadkach. Strona ponosząca całą winę za rozpad małżeństwa (np. przemoc domowa, zdrada, oszukiwanie) musi wziąć na siebie całą odpowiedzialność przed sądem. Musi przyznać się do winy i wziąć ją w całości na siebie.

Dzieje się tak jednak bardzo rzadko – znacznie częściej partnerzy obwiniają siebie nawzajem. Rozpoczyna się wtedy batalia sądowa, polegająca na udowadnianiu winy, zbieraniu materiałów dowodowych i licznych przepychankach słownych. Wpływa to na znaczne przedłużenie rozprawy.

Posiadanie dzieci a rozwód

Posiadanie niepełnoletniego potomstwa nie musi wpływać na przedłużenie spraw rozwodowych, o ile zostaną spełnione wyżej wymienione kryteria, tj. małżonkowie będą zgodni w kwestii opieki nad dziećmi, alimentów i sprawowania władzy rodzicielskiej. Zadaniem sądu jest dokładna ocena dobra dziecka – decyzje małżonków nie mogą na nie negatywnie wpływać.

Jeśli sąd uzna, że dobro dziecka stoi pod znakiem zapytania, sprawa nie tylko może się przedłużyć, ale w skrajnych przypadkach małżonkowie mogą wcale nie otrzymać rozwodu. Warto powołać wiarygodnych świadków, którzy potwierdzą, że rozwód nie wpłynie w żaden szkodliwy sposób na dzieci.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.